Μάχη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τους αγρότες

Περισσότερη Ευρώπη με λιγότερους πόρους, δεν γίνεται…Σήμερα στις Bρυξέλλες, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, η Ελλάδα με μια φιλόδοξη ατζέντα δίνει την “μάχη” για τα κονδύλια του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού…