Αξίζουν προσοχής

Σαν Σήμερα

Νέες Αναρτήσεις

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο για ένα έθνος …

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο για ένα έθνος δεν είναι τα βουνά του, δεν είναι τα λαγκάδια του, δεν είναι οι παραλίες του και ο καλός καιρός του, δεν είναι καν το εύφορό του έδαφος ή το υπέδαφος με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο… Είναι οι άνθρωποί του.