Χάρης Βλάδος : ΓεωΠολιτική και ΓεωΟικονομική Ανάλυση

Ως επιστημονική θεματική, η γεωπολιτική δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια διαδόθηκε στην κεντρική Ευρώπη,  κατά το διάστημα του μεσοπολέμου. Ο όρος γεωπολιτική, ως επιστημονικός όρος πρωτοεφαρμόστηκε από τον Σουηδό καθηγητή και φιλόσοφο πολιτικό Rudolf Kjellén to 1899.

Αντίστοιχα, ο ιδρυτής της γεωπολιτικής σκέψης στη Μεγάλη Βρετανία είναι ο Sir Halford Mackinder (1861-1947),  όποιος ως σκοπό του έθεσε να κάνει τη Γεωγραφία μία επιστήμη που θα καταφέρει να συνθέσει τις φυσικές και ανθρώπινες επιστήμες με σκοπό την ενίσχυση του “thinging imperially”.

Στην Γερμανία ήταν, αντίστοιχα, ο Friedrich Ratzel (1844-1904)  αυτός ο οποίος έθεσε πρώτος το γεωπολιτικό ερώτημα ως την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ πολιτικής επιστήμης και δράσης, θεμελιώνοντας την «κλασική πολιτική γεωγραφία» και  ορίζοντας και την έννοια του «ζωτικού χώρου»,  σημείο το οποίο στη συνέχεια αξιοποιήθηκε μαζικά, ως γνωστόν, από την εθνικοσοσιαλιστική  προπαγάνδα.

Στην συνέχεια τα έργα του «μαθητή» του Karl Haushofer βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση στη Ναζιστική ηγεσία και οι ιδέες του χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν την γερμανική επεκτατικότητα κατά την εποχή κυριαρχίας του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος [i]. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πιονιέρος της γεωπολιτικής σκέψης ήταν ο Alfred Thayer Mahan (1840-1914) και αυτός ο οποίος πρώτος καλλιέργησε στο έργο του την γεωπολιτική προβληματική προδιαγράφοντας την ανάγκη της πλήρους γεωστρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας για τον έλεγχο των θαλασσών και ο οποίος θα εξασφάλιζε την άμυνα απέναντι σε κάθε η ηγεμονική απόπειρα στην Ευρώπη και την Ασία [ii].

Η γεωπολιτική μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πέρασε αρκετά χρόνια μέσα σε ένα καθεστώς σχετικής «θεωρητικής ύπνωσης» και σχετικής ανυποληψίας. Αλλά και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου δύο κεντρικά επιχειρήματα προβλήθηκαν επίσης για να στηρίξουν τον ισχυρισμό του τέλους της γεωπολιτικής:

  • Πρώτον, πως δήθεν η νέα φάση της παγκόσμιας ανάπτυξης πλέον καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς και αποστάσεις 
    και,
  • Κατά δεύτερον, πως  κάτω από την επίδραση της δυναμικής παγκοσμιοποίησης η δημιουργία όλο και πιο ολοκληρωμένων οικονομικών ενοτήτων -όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση- οδηγεί αναγκαστικά τα επιμέρους κράτη να απεμπολούν στην πράξη αρκετά όργανα της εθνικής τους κυριαρχίας, άρα και την εθνική τους αυτεξουσιότητα.

Παρόλα αυτά η γεωπολιτική και η γεωοικονομία στην εποχή μας φαίνεται να αποκτά πάλι ένα νέο ενδιαφέρον για την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η σύγχρονη γεωπολιτική, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, διακρίνεται φυσικά από την κλασική προπολεμική γεωπολιτική σε αρκετά σημεία: έχει ανανεώσει δομικά και εννοιολογικά τις προσεγγίσεις της, διατηρεί μεγαλύτερη η επιφυλακτικότητα έναντι των θεωρητικών γενικεύσεων και προσπαθεί όλο και περισσότερο να εστιάζει στο ειδικό ιστορικό περιεχόμενο του αντικειμένου της. [iii]

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η γεωπολιτική, στην εποχή μας, αποτελεί τον καμβά σύνθεσης των επιμέρους κοινωνικοοικονομικών αναλυτικών εργαλείων με τελικό σκοπό  την σύσταση  στρατηγικής (γεω-στρατηγική) και με σημείο εστίασης την αύξηση της εθνικής ισχύος και τον διευρυμένο έλεγχο μίας γεωγραφικής επικράτειας [iv]. Η γεωπολιτική υπονοεί και προϋποθέτει αναλυτικά, φυσικά, την ύπαρξη διεθνών ανταγωνισμών σε διάφορους δομικά αλληλοδιαπλεκόμενους τομείς: στους τομείς της στρατιωτικής ισχύος , της οικονομικής ισχύος (γεωοικονομία) ισχύος, της δημογραφικής ισχύος, της πολιτισμικής ισχύος, της περιβαλλοντικής και όλων των άλλων πιθανών μορφών εθνικής ισχύος [v].

Σε τελική ανάλυση η σύγχρονη γεωπολιτική έχει ως κεντρικό αντικείμενο της την μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γεωγραφικού χώρου και τους ανταγωνισμούς τις δυνάμεις που προκαλούνται εξ αυτών [vi]. Ο «χώρος» στη γεωπολιτική του διάσταση είναι το πλαίσιο έκφρασης και εκδίπλωσης της κοινωνικοοικονομικής δύναμης σε κάθε έκφραση της, περιλαμβάνοντας τους  ανταγωνισμούς σε σχέση με τον έλεγχο των στρατηγικών οδών και δικτύων, των κρίσιμων φυσικών πόρων αλλά επίσης και συμβολικών πόρων και αρθρώνεται ερμηνευτικά ενοποιώντας όλα τα επίπεδα του χώρου από το τοπικό, στο εθνικό και το παγκόσμιο [vii].

Και σε αυτήν την εννοιολογική κατεύθυνση φαίνεται πως τείνει ως επιστημονική θεματική να επανακτήσει μια κεντρική θέση στην μελέτη της τρέχουσας αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης.


[i] Haushofer K., Wehr-Geopolitik, Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1932, et Weltpolitik von heute, Zeitgeschischte Berlin, Verlag, 1934. Στο De la géopolitique, Paris, Fayard, 1988.

[ii] Mahan A., The Influence of Sea Power upon History (1660-1783), Boston, Little, Brown & Company, 1890

[iii] Gottman J., The Significance of Territory, Charlottesville, University Press of Virginia, 1973.  || Hamon D., « La revanche de l’idéologie sur l’histoire », in P. Gauchon (dir.), Les Grandes Puissances du xxi e siècle, Paris, Puf, «Major », 2007.

[iv] Carroué L., Géographie de la mondialisation, Paris, A. Colin, 2002.  || Chauprade A., Géopolitique. Constantes et changements dans l’histoire, Paris, Ellipses, 2001.  || Foucher M.,Fronts et frontières. Un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991.

[v] Huntington S., Le Choc des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2007.  || Kagan R., La Puissance et la Faiblesse, Paris, Plon-Omnibus, 2003.  || Dodds Klaus et Atkinson David, Geopolitical Traditions, Londres, Routledge, 2000.  || Taylor Peter J., Political Geography, Harlow, Longman, 1985, 1re éd..  || Thual François, Méthodes de la géopolitique, Paris, Ellipses, 1996.

[vi] Lévy J. (dir.), L’Invention du monde, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.  || Claval Paul, Géopolitique et géostratégie. La pensée politique, l’espace et le territoire au xxe siècle, Paris, Nathan, 1994.  || Lacoste Yves, Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui, Paris, Larousse, 2006.  || Lacoste Yves, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (1976), Paris, Maspero, 2012.

[vii] Nye J., « Soft Power », Foreign Policy, no 80, automne 1990, p. 153-171.  || Nye J., Le Leadership américain. Quand les règles du jeu changent, Nancy, Pun, 1992.  || Pascalon P., Les Zones grises dans le monde d’aujourd’hui. Le non-droit gangrène-t-il la planète ?, Paris, L’Harmattan, 2006.  || Krasner S.  D. [1999], Sovereignty. Organized Hypocrisy, Princeton University Press.  || Krasner S.  D. (dir.) [1983], International Regimes, Cornell University Press.  || Kunz R. [2011], The Political Economy of Global Remittances, Routledge.  || Mattli W. et Woods  N. (dir.) [2009], The Politics of Global Regulation, Princeton University Press.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο αξιόλογο και πάντα ενημερωμένο report247.gr με τον τίτλο: “Η σύγχρονη γεωπολιτική και γεω-οικονομική ανάλυση”pluralismos
pluralismos


Χάρης Βλάδος: Τα ” Μετρα του Τσιπρα “


Μαζικό κοκτέιλ “παυσίπονων”… Και πλήρης ανικανότητα για τις απολύτως αναγκαίες πετυχημένες “χειρουργικές επεμβάσεις”… Σε όλα τα…


Χάρης Βλάδος: Οι 2 “τύποι” των σημερινών Ελλήνων…


“ Δυστυχώς, στην Ελλάδα κυριαρχουν 2 “τύποι ανθρώπων”… – Ο πρώτος, ο μακράν πλειοψηφικός, είναι ο…


Χάρης Βλάδος: Τα χαρακτηριστικά του σημερινού ηγέτη


Διευθύνω σημαίνει, με απλά λόγια, «κρατάω το τιμόνι» της επιχείρησης… Και σπάνια φτάνει οποιαδήποτε επιχείρηση με…


Χάρης Βλάδος: Επιχειρηματική δραστηριότητα και Πολιτική


Στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους τρόπους επίλυσης, στους καιρούς της κρίσης, αναφέρθηκε ο λέκτορας…


Χάρης Βλάδος: Δεν ήρθαν “όλα στα ξαφνικά”…


Παρακινδυνευμένη Πρόβλεψη και Ετερόδοξη Προφητεία φαινόταν η Επιστημονική Προσέγγιση – μέσω αναλυτικής διερεύνησης και αξιολόγησης δεδομένων…


Χάρης Βλάδος: Εκνευριστική αδιαφορία…Χονδροειδής άγνοια


“ Στις μέρες μας η ελληνική οικονομία και κοινωνία διέρχεται μια βαθιά κρίση. Κρίση όχι μονάχα…


Χάρης Βλάδος: Δεν λείπουν οι ηγέτες στον σύγχρονο κόσμο


Λείπουν οι ηγέτες ή λείπει η κατανόηση του τι πραγματικά σημαίνει ηγέτης; Μία από τις εκφράσεις…


Χάρης Βλάδος: Ο “εχθρός” της ακραίας φτώχειας


Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι. Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός μτφρ: Είναι φοβερό να…


Χάρης Βλάδος: Πίσω από τις μεγάλες Κρίσεις


Η αγορά κεφαλαίου στις μέρες μας ορθώς χαρακτηρίζεται ως το κομμάτι εκείνο της καπιταλιστικής αρχιτεκτονικής όπου…


Χάρης Βλάδος: Επιμένουμε στα ίδια παραμύθια…


“ Παρότι το εύρος των θέσεων και των προοπτικών για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν παύει…


Χάρης Βλάδος: Η “περίεργη ομάδα ανθρώπων”…


“ Δεν χωρά αμφιβολία, στα μάτια μου, πως οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι, από εδώ…


Χάρης Βλάδος: σοβαρή κυβέρνηση…λογική φορολογία


“ Η φορολογία είναι κλοπή ”… “ Μπούρδες… (Κατ’ αναλογία με το επίσης ανόητο “η ιδιοκτησία…


Χάρης Βλάδος: Κρίσεις και Καινοτομία


“ Η κεντρική προβληματική εστιάζεται στην μελέτη της στενής εξελικτικής διασύνδεσης των τριών θεμελιωδών διαστάσεων/πυλώνων δόμησης…


Στο εσωτερικό των πιο έξυπνων επιχειρήσεων…


“ Ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας συγγραφέας είναι το να…


Χάρης Βλάδος: 12 Επώδυνοι Κανόνες Επιβίωσης


“Ο αγώνας της οικονομίας λαμβάνει χώρα πάντοτε στο πλαίσιο ενός ενιαίου και ιστορικά προσδιορισμένου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου.…


Χάρης Βλάδος: Ο Κυτταρικός Κινητήρας της Οικονομίας


“Πολλοί μαθητές και συνεργάτες μου, μέσα στην ήδη πολυετή περίοδο που διδάσκω στρατηγική και βοηθώ επιχειρήσεις…


Χάρης Βλάδος: Η λέξη-κλειδί για την οικονομία


“Κρίσιμης σημασίας θα πρέπει να είναι η εμπέδωση ενός σταθερού αλλά και ευοίωνου επιχειρηματικού κλίματος, το…


Χάρης Βλάδος: Η κρίση πονά αλλά γεννά το νέο…


“Ζούμε σε μια πολύ παράξενη εποχή. Όλα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, ολόκληρος…


Χάρης Βλάδος: Αυτονόητα και βεβαιότητες…τέλος


Στις αρχές του 21ου αιώνα όλα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, ολόκληρος ο…


Χάρης Βλάδος: τα οικονομικά της καινοτομίας


“ Στα θεμέλια ολόκληρου του οικοδομήματος της οικονομικής επιστήμης βρίσκεται η Κλασσική Πολιτική Οικονομία (ΚΠΟ). Αυτή…


Χάρης Βλάδος: Και με την Κρίση Ανταγωνιστικότητας, τι;


“Η αναβάθμιση της Ποιότητας και η συγκράτηση των Τιμών της εθνικής μας παραγωγής δεν μπορεί να…


Χάρης Βλάδος: Δεν μας φταίνε οι άλλοι…


“ Παρότι η κρίση του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος συμπίπτει χρονικά με ένα βαθύτερο ρεύμα αναδιάρθρωσης του…


Χάρης Βλάδος: Μυστήριο πράγμα ο “Έλληνας”…


“Θέλει – και καλά…- οι εκπρόσωποι του στο κοινοβούλιο να χαρακτηρίζονται από υψηλό ήθος και κολλαριστό…


Χάρης Βλάδος: Δεν παραμυθιάζω, δεν κολακεύω αδυναμίες…


“Εδώ και χρόνια… Δεν παραμυθιάζω, δεν πουλάω φρούδες ελπίδες, δεν κολακεύω αδυναμίες… Πόσοι όμως είναι διατεθειμένοι…


Χάρης Βλάδος: Το τρίπτυχο της επιτυχίας


Είναι τεράστιο λάθος αυτό που πολλοί κάνουν, λέγοντας ότι προτάσσουν τα κοινωνικά ζητήματα και ας έρθουν…


Νισαφι …


“ Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, τόσα χρόνια, κατανάλωσε αφειδώς “πσεκασμένες αναλύσεις” και “συνωμοσιολογικές αρλούμπες”,…


Χάρης Βλάδος: Δεν αντέχει ο τόπος και άλλη καθυστέρηση…


Πολλοί νομίζουν, λανθασμένα, πως η βιομηχανική πολιτική είναι κάτι που αφορά, στενά, μονάχα τον τομέα της…


Χάρης Βλάδος: Οι ρίζες του σύγχρονου φιλελευθερισμού…


Οι ρίζες της θεωρίας της ανάπτυξης βρίσκονται στο έργο των κλασσικών οικονομολόγων του 18ου και 19ου…


Χάρης Βλάδος: Τι σημαίνει «νέο» και τι καινοτομία…


Ένα από τα ποιο ενδιαφέροντα και κρίσιμα ερωτήματα, στην οπτική μου, στην συνολική θεματική της ανάλυσης…


Χάρης Βλάδος: Η υγιής λύση στο δημοσιονομικό μας


“ Εσύ θα πληρώσεις τους “κλεμμένους φόρους”! ” “Αγαπητοί μου, η υγιής λύση στο δημοσιονομικό μας…


Χάρης Βλάδος: Δεν αγαπούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό…


Επιχειρηματικότητα “στο Πόδι και στα Γρήγορα” … “ Στην Ελλάδα, δεν τον αγαπούμε τον συστηματικό και…


Χάρης Βλάδος: Ο σύγχρονος αποτελεσματικός μάνατζερ


  Διευθύνω σημαίνει, με απλά λόγια, «κρατάω το τιμόνι» της επιχείρησης… Και σπάνια φτάνει οποιαδήποτε επιχείρηση…


Χάρης Βλάδος: Να επιχειρείτε πάντα σαν αληθινές γυναίκες


“ Για μένα η επιχειρηματίας του μέλλοντος είναι περισσότερο μια «τεχνοκράτης με καρδιά, με πείσμα και…


Χάρης Βλάδος: τα λέγαμε, τα γράφαμε, φίλοι αγρότες…


“ Το πρόβλημα της αγροτικής παραγωγής είναι πολύ βαθύτερο… ” Γιατί ΚΑΙ η ελληνική γεωργία, όπως…


Χάρης Βλάδος: «Δωρεάν ελευθερία», ποτέ και πουθενά …


“Ξέρετε, το νόημα της Στρατηγικής είναι ενιαίο και καθολικό… Η έννοια της Στρατηγικής δεν περιορίζεται, απλώς,…


Χάρης Βλάδος: Μαθήματα ανταγωνιστικότητας


Ένα από τα πιο συζητημένα, κρίσιμα αλλά και «σκιώδη» ζητήματα στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο είναι και…


Χάρης Βλάδος: Ευχάριστο πράγμα η δικαίωση …


Ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα για έναν αναλυτή-συγγραφέα είναι να διαπιστώνει πως το πέρασμα του…


Χάρης Βλάδος: “Βαθύτερα” τα προβλήματα της χώρας…


“ Η εκρηκτικότητα των μακρο-οικονομικών ανισορροπιών -και της καταφανώς αναποτελεσματικής διαχείρισης του δημοσίου ελλείμματος και χρέους…


Χάρης Βλάδος: Οικονομικά και αριθμοί…


Πολλοί νομίζουν πως «Οικονομικά» σημαίνουν μονάχα «αριθμοί»… Αλλά, δεν… Μόνοι τους δεν λένε τίποτα…


Χάρης Βλάδος: Η κρίση αυτή δεν είναι το τέλος…


Σκέψεις για την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα… Επειδή με “γαργαλάνε” μερικοί φίλοι για να παρουσιάσω συγκεκριμένα…


Χάρης Βλάδος: Διαβάστε και κάτι ουσιώδες …


“Αφήστε τις ανοησίες περί “γονιδίων”, “ξένων δάκτυλων”, “συνωμοσιών”, “προδοσιών” και “του κακού του ριζικού μας”… Στο…


Χάρης Βλάδος: Αποτυχημένες Πολιτικές ή Φιλελευθερισμός;


Ο «φιλελευθερισμός» ως ιδεολογικός σάκος του box:


Χάρης Βλάδος: Η κρισιμότερη τομή εξόδου απο την κρίση


Η οπτική μας, μας οδηγεί, τελικά στην πρόταση δόμησης μηχανισμών συστηματικής ανάπτυξης της γνώσης και της…


Χάρης Βλάδος: Τα 6 “κλειδιά“ του μέλλοντος που μας αξίζει…


“ Η ανάλυση της παρούσας κρίσης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας φαίνεται πως στις περισσότερες προσεγγίσεις…


Χάρης Βλάδος: Η κρισιμότερη ικανότητα κάθε «παίκτη»


Το «νέο» μπαίνει πάντοτε στην ζωή μας ως μια απόπειρα προσαρμογής, στις αλλαγές που αντιμετωπίζουμε. Και…