Κρίσιμης σημασίας θα πρέπει να είναι η εμπέδωση ενός σταθερού αλλά και ευοίωνου επιχειρηματικού κλίματος, το οποίο μάλιστα θα οφείλει να συνδυαστεί και με την ταυτόχρονη υιοθέτηση της έννοιας της ασφάλειας και της ενίσχυσης της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στον Γιάννη Νάκο για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία – Rizopoulos Post

Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης
Και με τον όρο ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναφέρομαι κυρίως για την άρση πολυποίκιλων εμποδίων, μεταξύ των οποίων η γραφειοκρατεία, η διαφθορά αλλά και οι εκάστοτε νομικοί λαβύρινθοι οι οποίοι μέχρι στιγμής αποθαρρύνουν επιχειρηματίες να μείνουν ή να έρθουν στην Ελλάδα, με σκοπό να επενδύσουν και να επιδιώξουν αφενός ένα υγιές κέρδος, και αφετέρου μια σταθερή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Δεν θα πρέπει επίσης να λησμονηθεί πως όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, ποτέ δεν ομιλούμε μόνο για μια διαδικασία απλής μεγέθυνσης.

Η μεγέθυνση έχει να κάνει με την ‘’πάχυνση’’, αν θέλετε μεταφορικά, της οικονομίας ενώ η ανάπτυξη με την δομική βελτίωση της οικονομίας μας.

Με αυτήν την έννοια, η ίδια η διεκδίκηση της οικονομικής ανάπτυξης, πάντοτε και παντού, συνδέεται με την έννοια των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Και αυτή είναι η λέξη-κλειδί και για την ελληνική οικονομία, σήμερα.pluralismos


pluralismos