Στο εσωτερικό των πιο έξυπνων επιχειρήσεων…

Ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας συγγραφέας
είναι το να διαπιστώνει πως τα γραπτά του τα σέβεται και τα επικυρώνει ο χρόνος που περνά…


Καθίσταται βαθμιαία συνειδητό στο εσωτερικό των πιο έξυπνων επιχειρήσεων πως:

Η αναγκαία στρατηγική προσαρμοστικότητα από την πλευρά κάθε επιτυχούς επιχειρηματικής πρωτοβουλίας δεν έχει, εξ’ ορισμού, έναν και μόνο, παθητικό χαρακτήρα.

Αποτελεσματική προσαρμογή δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκη, υποτάσσομαι στους ή / και μιμούμαι τους καλύτερους του κλάδου μου, και αυτό με αυτόματο και μηχανιστικό τρόπο.


Αυτή η συνειδητοποίηση σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, καταφέρνει να αναγεννήσει εκ βάθρων ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία εμφανίζονταν να έχουν εισέλθει σε μια τροχιά επανάπαυσης και παρακμής.

Και γι’ αυτό, όλο και περισσότερες φιλόδοξες καπιταλιστικές επιχειρήσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,
δεν αρκούνται, πλέον, στο να «παίζουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του παιχνιδιού»
αλλά προσπαθούν «να τους μετασχηματίσουν ριζικά» σκοπεύοντας στην εξάντληση
των αποθεμάτων προσαρμοστικής αντοχής του αντίπαλου:
ψάχνουν τον δρόμο ώστε να γίνουν οδηγοί της επανάστασηςpluralismos
pluralismos