Ο θάνατος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η αλυσίδα εφοδιασμού είναι η καρδιά της επιχείρησης. Για να λάβουν τις καλύτερες αποφάσεις, τα διευθυντικά στελέχη χρειάζονται πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού τους, αλλά οι περιορισμοί των τεχνολογιών παλαιού τύπου μπορούν να αποτρέψουν το στόχο της διαφάνειας από άκρο σε άκρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Harvard Business Publishing (HBP) ,εκείνες οι ημέρες μπορεί σύντομα να είναι πίσω μας.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας καταστρέφουν τους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας.

Μέσα σε 5-10 χρόνια, η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να είναι παρωχημένη, να αντικατασταθεί από μια ομαλά λειτουργούσα, αυτορυθμιζόμενη utility που διαχειρίζεται άριστα τις ροές εργασίας από άκρο σε άκρο και απαιτεί πολύ λίγη ανθρώπινη παρέμβαση.

Με τη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης, οι εταιρείες μπορούν να καταγράψουν, να αναλύσουν, να ενσωματώσουν, να έχουν εύκολη πρόσβαση και να ερμηνεύσουν δεδομένα υψηλής ποιότητας σε πραγματικό χρόνο – δεδομένα που προωθούν την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τις αναλυτικές προβλέψεις, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, τις τεχνολογίες που σύντομα θα αναλάβουν τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού.

Διαβάσατε μια περίληψη του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου
που μπορείτε να δείτε στο Harvard Business Publishing