Το κύριο πρόβλημα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αυτό το κείμενο είναι, θα λέγαμε, μία επιστημονική τεκμηρίωση της ανάγκης ίδρυσης των Ινστιτούτων Τοπικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΙΤΑΚ) στην λιγότερο ανταγωνιστική περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…Φυσικά, ο Χάρης Βλάδος, ως συντονιστής του υποτομέα βιομηχανικής πολιτικής της ΝΔ, έχει εισηγηθεί την πρόταση ίδρυσης των ΙΤΑΚ και στους σχετικούς φορείς του κυβερνώντος κόμματος…


Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική, για την Ελλάδα


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική


*** Ο Δρ. Χάρης Βλάδος είναι Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης) και Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής στην ΝΔ (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)


pluralismos
pluralismos