Οι ειδήσεις σε βιντεο και τα πρωτοσέλιδα

Μια μικρή επιλογή απ’ όλα όσα απασχόλησαν τα τηλεοπτικά μέσα
και κατα συνέπεια (άμεσα ή έμμεσα) κι εμάς στις 18 Φεβρουαρίου
καθώς και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της 19ης Φεβρουαρίου