Χουβαρνταλίκια με τα λεφτά του άλλου

Και φέτος στην Περιφέρεια Αττικής αποφάσισαν να στείλουν διακοπές τα παιδιά των υπαλλήλων της με τα λεφτά του φορολογούμενου. Τη σχετική δαπάνη των 220.000 ευρώ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με όλες τις παρατάξεις να συμφωνούν, εκτός από τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ που καταψήφισε την πρόταση.

Ο Θάνος Τζήμερος στην αγόρευσή του ρώτησε τους συμβούλους:

“Μπορείτε να μου βρείτε ένα επιχείρημα βάσει του οποίου θα πρέπει μια οικογένεια να στέλνει τα παιδιά της διακοπές με τα λεφτά ενός άλλου; Γιατί ο άνεργος του οποίου το παιδί θα μείνει στο καμίνι της Αθήνας ακόμα ένα καλοκαίρι, θα πρέπει με τον φόρο του να συμβάλει στις οικογενειακές δαπάνες των υπαλλήλων της Περιφέρειας, που έχουν μέσο εισόδημα 23.000 τον χρόνο;» Υπογράμμισε πως ο κρατισμός παίζει σε διάφορες παραλλαγές το ίδιο σενάριο: “ζώντας με τα λεφτά του άλλου”. Όμως, ο πολιτικός δεν διαχειρίζεται δικά του χρήματα αλλά του φορολογούμενου, με τα οποία δεν δικαιούται να κάνει χουβαρδαλίκια στα παιδιά «ενός ανώτερου θεού».Την ίδια στάση είχε κρατήσει και πέρυσι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ. Η ΝΔ, και φέτος και πέρυσι, συνέπλευσε με την πρόταση της Δούρου υπερψηφίζοντας την πρόταση. Μάλιστα, πέρυσι, η Περιφερειακή Σύμβουλος της ΝΔ, Φωτεινή Βρύνα, είχε ζητήσει το μέτρο να επεκταθεί και στα παιδιά των Περιφερειακών Συμβούλων.

Εδώ η αντίστοιχη περυσινή συζήτηση: