Το Πρωτογενές Πλεόνασμα Απλά και Κατανοητά

=> Γενικό Πλεόνασμα: όταν τα έσοδα του δημοσίου είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες για ένα έτος.
Παράδειγμα: Στον παρακάτω πίνακα αυτό είναι -30 δηλαδή έχουμε Γενικό Έλλειμμα 30.

=> Πρωτογενές Πλεόνασμα: αυτό που μένει όταν από τις δαπάνες του δημοσίου αφαιρέσουμε τις αποπληρωμές τόκων. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό είναι πρωτογενές πλεόνασμα, διαφορετικά είναι πρωτογενές έλλειμμα.
Παράδειγμα: Στον παρακάτω πίνακα οι τόκοι είναι 40 επομένως το σύνολο των δαπανών χωρίς τόκους είναι 190. Έτσι με έσοδα 200 υπάρχει Πρωτογενές Πλεόνασμα 10.

Economics in Brief

Το Πρωτογενες Πλεονασμα Απλα και Κατανοητα

=> Γιατί είναι σημαντικός δείκτης μιας οικονομίας σε κρίση χρέους;

Γιατί δείχνει κατά πόσο μια οικονομία, βρίσκεται σε δρόμο εξυγίανσης και ομαλοποίησης των δημοσιονομικών της προς μία κατάσταση βιώσιμη χωρίς εξωτερική βοήθεια και παρεμβάσεις και φυσικά χωρίς χρεοκοπία αν εξαιρέσουμε τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στον υπερβολικό δανεισμό που έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή των τόκων των δανείων.

Economics in Brief

Το Πρωτογενες Πλεονασμα Απλα και Κατανοητα width=