Τελικά πόσο αντέχει ο κορωνοϊός στις επιφάνειες ;

Απο 4 ώρες μέχρι 5 ημέρες επιβιώνει ο κορωνοϊός στις επιφάνειες ανάλογα με το υλικό τους και τις περιβαλοντικές συνθήκες … αυτό ακριβώς είναι που εννοούν οι επιστήμονες, όταν λένε οι επιστήμονες, ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, για τον οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στην διεθνή βιβλιογραφία …