Στατιστικη που διαψευδει κοινοτοπιες

Η Εσθονία, πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ψηφιακή διακυβέρνηση, είναι και από τις πρωταθλήτριες στην παραοικονομία (25%, σε επίπεδα Ρουμανίας και αρκετά περισσότερο από την Ελλάδα), παρά το σχετικά υψηλό ποσοστό στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.