Περιβάλλον Καινοτομίας Ελλάδα 2019

Το μέλλον της Ελλάδας συνδέεται με την ικανότητα δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη καινοτομίας. H ΕΔΡΑ UNESCO on Futures Research, που φιλοξενείται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, διερεύνησε 16 απαραίτητες συνθήκες ανάπτυξης καινοτομίας, οι οποίες είναι δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια και να ποσοτικοποιηθούν

δείτε τα ευρήματα:

περισσότερα στην πηγή πληροφόρησης