Μια φοβερή πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και κυρίως θεσμική ανάλυση

Μόλις διάβασα μια φοβερή πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και κυρίως θεσμική ανάλυση για τη νεότερη Ελλάδα. Μια ανάλυση που ενώ διατυπώνεται το 1844 είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Είναι απίστευτη η διεισδυτικότητά της, είναι εκπληκτική η συμβατότητά της με τις πιο σύγχρονες θεωρίες περί θεσμών. Δεν βλέπω την ώρα να την παρουσιάσω σε διεθνές συνέδριο.

Το αστείο ήταν ότι τη γνώριζα. Αποσπάσματά της τα είχα διαβάσει σε μεταγενέστερο έργο και τα χρησιμοποιούσα στη διδασκαλία και σε όλες τις ομιλίες μου. Αλλά δεν είχα βρει μέχρι τώρα το πρωτότυπο του 1865 (που την καταγράφει), δεν την είχα διαβάσει στο σύνολό της, δεν ήξερα καθόλου το πλαίσιο.

Μια ανάλυση από the most unlikely of creatures imaginable – που έλεγε και ο Γκάνταλφ.

Μια φοβερή πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και κυρίως θεσμική ανάλυση
Μια φοβερή πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική και κυρίως θεσμική ανάλυση