Η Κύπρος έχει γεωπολιτικό πλεονέκτημα με την Τουρκία

Το ότι είναι μέλος της ΕΕ … Αυτό δεν δίνει εγγυήσεις στην Κύπρο για την ασφάλειά της, καθώς η ΕΕ είναι ένας στρατιωτικός νάνος, ωστόσο είναι ένας οικονομικός και εμπορικός γίγας. Έτσι η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο των οικονομικών κυρώσεων, το οποίο όμως μπλοκάρουν ορισμένα μέλη.