Ναι…
Μα δεν πρόσεχες και εσύ…
Και σήμερα “αγαναχτείς”…
Έμ;…

Δημοσιονομική πολιτική: Έσοδα και δαπάνες


Μια νέα οικονομική πολιτική, πραγματικής εξόδου από την κρίση,
δεν μπορεί να βασίζεται στην περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση του πολίτη που παράγει.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Αντίθετα, ο κόσμος της παραγωγής και της εργασίας πρέπει να ελαφρυνθεί δραστικά από
τα τεράστια βάρη που σήμερα του φορτώνει η σπάταλη κρατική διαχείριση,
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί, με γρήγορο ρυθμό, στο στόχο του
δραστικού εκσυγχρονισμού του και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς του.

Η κύρια εστίαση δεν πρέπει, πλέον, να δίνεται στην αύξηση των φορολογικών εσόδων
αλλά στη δραστική μείωση του πλήθους ασυνάρτητων και παράλογων δαπανών του δημόσιου τομέα.

Και στον περιορισμό αυτών των δαπανών η λογική των «οριζόντιων μειώσεων» των μισθών πρέπει,
επιτέλους, να δώσει τη θέση της σε καλά στοχευόμενες δράσεις αναδιάρθρωσης του κρατικού μηχανισμού,
με τον περιορισμό/ συγχώνευση/κατάργηση
ενός πλήθους άχρηστων για τον πολίτη επιτροπών, οργανισμών και υπηρεσιών…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική
Συμπεριλαμβάνεται στο Χ.Βλάδος (2014): Τομές στην Ελληνική Κρίση, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ…

Εισήγηση στην : «Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου – Τομέας Προγραμματικών Κατευθύνσεων. Ομάδα Οικονομίας & Ανάπτυξης»Δημοκρατική Συμμαχία. Φεβρουάριος 2011


Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.