…την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, στις 24 Ιουλίου του 1974. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ αυτήν την ημέρα ή να παραλείπουμε να τιμήσουμε την επέτειο.

Η ημέρα αυτή είναι συνδεδεμένη, δικαίως, με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Το βράδυ της επομένης, μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, στο τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό που μεταδόθηκε σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου 1974, είπε και αυτά τα λόγια:

«Eις την ζωήν όλων των εθνών υπάρχουν στιγμαί που επιβάλλουν έξαρσιν ηθικήν και εθνικήν. Eίναι αι στιγμαί εκείναι κατά τας οποίας ένας λαός απογοητευμένος από το παρελθόν, το πρόσφατον και το απώτερον, αναζητεί με αγωνία τον δρόμον του. Kαι τας στιγμάς αυτάς ακριβώς ζη σήμερον η χώρα μας.»

απο τον τοίχο του Aristides Hatzis στο facebook