Επειδή υπάρχει πραγματική σύγχυση για την οικονομία,
για τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας,
για την αξιολόγηση της πορείας του μνημονιακού προγράμματος,
για την παραμονή ή όχι του ΔΝΤ στο πρόγραμμα,
ο καθηγητής Νίκος Οικονομίδης ξεκαθαρίζει τους «μύθους» απο τις «αλήθειες» …