Απάτη ΦΠΑ

Όταν τα σύνορα καταργήθηκαν για τα εμπορεύματα πριν από 24 χρόνια για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θέλησαν να υιοθετήσουν ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό εξηγεί πώς – ακόμη και σήμερα – η πώληση μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.

Αυτό είναι παράλογο και επέτρεψε να υπάρξει απάτη σε μια συγκλονιστική και άνευ προηγουμένου κλίμακα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εξασφαλιστεί ότι ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται επίσης στις διασυνοριακές συναλλαγές, όπως συμβαίνει στις εγχώριες πωλήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ όταν τα εμπορεύματα διασχίζουν τα σύνορα. Μαζί, ας σταματήσουμε την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.