Μας επιστρέφουν 644,42 εκατ. Ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF στο Λουξεμβούργο αποφάσισε σήμερα και τυπικά, σε συνέχεια της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Βουκουρέστι, να επιστρέψει στην Ελλάδα ποσό ύψους 103 εκατ. Ευρώ που κατέβαλε η Ελλάδα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 17 Ιουνίου 2018 και αφορούσε την αύξηση του περιθωρίου του επιτοκίου των δανείων του οργανισμού προς τη χώρα.

Ο ESFS μηδενίζει το εξαμηνιαίο επιτόκιο των δανείων του προς την Ελλάδα και ο ESM της επιστρέφει 644,42 εκατ. Ευρώ!
O EFSF αποφάσισε, για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2018 και 17 Ιουνίου 2019, να μειώσει στο μηδεν το περιθώριο 2% που διαφορετικά θα έπρεπε να καταβληθεί για ορισμένα δάνεια του προς τη χώρα.

source: ΚΥΠΕ – Αθανάσιος Αθανασίoυ