Η ιδιοσυγκρασιακή τροχιά της παρούσας κρίσης της παγκοσμιοποίησης φαίνεται να αποτυπώνεται, πλέον, ευθέως στο βαθύτερο επίπεδο της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης κάθε τόπου και κάθε φορέα δράσης πάνω στον πλανήτη. Εισχωρεί και ανατέμνει την πραγματική ζωή όλων των ατόμων, των ομάδων και ολόκληρων των οργανισμών, των σχεδίων και των δράσεων τους, κάθε είδους και κατηγορίας.

Η επιτυχής καινοτομία εκ μέρους των διάφορων κοινωνικών οργανισμών, καθώς και η δόμηση και η λειτουργία μηχανισμών διαχείρισης της αλλαγής τους δεν μπορούν να επιτελεστούν σε «θεσμικό κενό». Εντελώς αντίθετα, το συνολικό θεσμικό υπόστρωμα, σε όλα τα επίπεδα δόμησης και λειτουργίας του αποτελεί, συγχρόνως, τόσο τον κινητήρα όσο και τον συστημικό αποδέκτη της παγκόσμιας δυναμικής της αναζητούμενης αναδιάρθρωσης.


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ― Τμήμα Νομικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ― Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΔΟΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ― Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Τελικώς, στην συνολική οπτική μας η ανάδυση ενός νέου ευσταθούς εξελικτικού τριπτύχου σε παγκόσμιους όρους, όπως αυτό εκφράζεται στην σύνθεση των τριών δομικών πυλώνων του παγκόσμιου συστήματος –δηλαδή, στο ισχύον διεθνές καθεστώς, στα συγκεκριμένα υλοποιούμενα μοντέλα ανάπτυξης-κρίσης και στους κυρίαρχους τύπους επιχειρηματικής καινοτομίας –δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εν τη απουσία μιας συνολικής και συνεκτικής αναδιαπραγμάτευσης σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της αλλαγής του σύγχρονου κόσμου μας.

Συγκεκριμένα στην αντίληψη μας, η θεμελίωση ενός νέου παγκόσμιου δομικού τριπτύχου που θα συνδυάζει αποτελεσματικά τον ισόρροπο δημοκρατικό πολυπολισμό, τον νέο καινοτομικό καπιταλισμό και την οργανική καινοτομία, εκτιμούμε πως επιβάλλει, πλέον, μια συνεχή και αδιάλειπτη διαδικασία που να εξασφαλίζει την συνεχή στρατηγική, τεχνολογική και διαχειριστική μετεξέλιξη, την επιτυχή καινοτομική σύνθεση αυτών των διαστάσεων σε εξελικτικούς όρους Stra.Tech.Man*** και την επιτυχή αφομοίωση της αλλαγής, σε παγκόσμιους όρους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, στην ουσία, προδιαγράφεται στην οπτική μας ένα νέο μοντέλο συνολικής ιδεολογικοπολιτικής κατανόησης των σύγχρονων παγκόσμιων εξελίξεων (Γράφημα).

Θα το χαρακτηρίζαμε με τον όρο «ρεαλιστικό καινοτομικό φιλελευθερισμό». Στην πράξη, εννοούμε έναν ανανεωμένο τρόπο θέασης της παγκόσμιας δυναμικής που καταφέρνει να αποδώσει την πρέπουσα έμφαση και στα τρία συνθετικά μέρη του και να τα διαγονιμοποιήσει έμπρακτα.

  • Ρεαλιστικός, στο βαθμό που αποδέχεται την εγγενή αδράνεια θεσμών και δομών, σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Καινοτομικός, στον βαθμό που υποστηρίζει κυριαρχικά τις δυνάμεις της ανανέωσης, σε όλα τα λειτουργικά πεδία του παγκόσμιου γίγνεσθαι.
  • Και φιλελευθερισμός, στον βαθμό που εδράζεται στην αδιάσειστη πεποίθηση της πρωταρχίας της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, για ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο μας.

***Stra.Tech.Man δείτε στο βίντεο τι σημαίνει


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ― Τμήμα Νομικής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΙΟΖΟΣ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ― Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΔΟΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ― Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
pluralismos
pluralismos