Μέχρι προχθές για πολλούς ήταν ο “ Κουλης ”…

Σήμερα ο Κυριάκος αναγνωρίζεται ως ηγέτης…
Εγώ, απλώς, αυτά έγραφα το 2017…


…Tα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα μας, σήμερα, είναι πολύ πιο σύνθετα και πιο δύσκολα, πιο περίπλοκα και απαιτητικά σε σχέση με το παρελθόν.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική


– Απαιτούν εκ μέρους του πολιτικού ηγέτη μια πολύ ισχυρότερη τεχνοκρατική κατάρτιση και εξοπλισμό, ώστε να καταλαβαίνει τι και πως παίζεται στο «παγκόσμιο παιχνίδι», κάθε στιγμή: η πυγμή δεν του αρκεί.
– Απαιτούν εκ μέρους του την ικανότητα του συνδυασμού των πολύπλοκων ταλέντων των ανθρώπων που έχει επιλέξει να αξιοποιήσει: η επιβολή σε αυτούς δεν αρκεί, ούτε καν ενδείκνυται.
– Απαιτούν από τον ηγέτη νηφαλιότητα, σοβαρότητα και ακρίβεια: οι κραυγές κι οι φιγούρες του είναι εδώ περιττές και, μάλλον, επιζήμιες.
– Και, πλέον, δεν έχουμε ανάγκη έναν μόνον ηγέτη αλλά πολλούς, οι οποίοι να είναι ικανοί να συνεργαστούν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Αλλιώς, δεν…
Και εδώ δουλειά με τον «βούρδουλα» δεν γίνεται.
Χρειάζεται έμπνευση, καλλιέργεια, όραμα και συστηματική γνώση.
Μα, άραγε, κατανοούμε ως κοινωνία, στην πραγματικότητα, τι είδους ηγέτες έχουμε αληθινά ανάγκη;Και ακόμα κι αν τους είχαμε ήδη μπροστά μας θα είμαστε, αλήθεια,έτοιμοι να τους αναγνωρίσουμε, να τους υποστηρίξουμε και να τους ακολουθήσουμε;
Μήπως δηλαδή, τελικώς, «δεν έχουμε» σύγχρονους ηγέτες επειδή δεν θέλουμε –δεν αντέχουμε, καλύτερα…- να αποδεχτούμε πως τους έχουμε;
Ε;…

🙂


Μέχρι προχθές για πολλούς ήταν ο “ Κουλης ”…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική


*** Ο Δρ. Χάρης Βλάδος είναι Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης) και Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής στην ΝΔ (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)


pluralismos
pluralismos