Η “Βίβλος” του Σύγχρονου Έλληνα Επιχειρηματία

Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης

Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική.

Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και εμπειρικές διαπιστώσεις, τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και «εργαλεία» στρατηγικής.

Καλύπτει τις τυπικές ανάγκες ενός πλήρους πανεπιστημιακού μαθήματος στρατηγικής ή/και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, απευθύνεται ωστόσο και σε επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους στις επιχειρήσεις.

– Καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία της επιχειρηματικής στρατηγικής στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο έγκειται ακριβώς και η μεγαλύτερη χρησιμότητά του.

Ευάγγελος Δρυμπέτας, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

– Θεωρώ ότι το βιβλίο του Χάρη Βλάδου έχει μεγίστη χρησιμότητα τόσο σε φοιτητές και ερευνητές όσο και σε επιχειρηματίες. Η εμπνευσμένη προσέγγιση Stra.Tech.Man., που μπορεί να είναι μια αποτελεσματική πυξίδα σε κάθε είδους επιχείρηση, βρίσκει ιδανικό πεδίο εφαρμογής στη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Δημήτρης Τσίγκος, ιδρυτής της επενδυτικής θερμοκοιτίδας Starttech Ventures και της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

– Το συγκριτικό πλεονέκτημα του βιβλίου του Χάρη Βλάδου έγκειται στην ικανότητα του συγγραφέα να παρουσιάζει με απλό τρόπο τις συχνά δύσκολες έννοιες της στρατηγικής. Με πολλά διαγράμματα και ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε νέο (και όχι μόνο) επιχειρηματία ή στέλεχος επιχείρησης.
//////////////////////////////////////////////////////////
Νικόλας Μίνογλου, ιδρυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος www.myshoe.gr και της Ancient Greek SandalsΗ ανάγκη του Stra.Tech.Man


Διάρκεια: 16 λεπτά
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Ράδιο Εψιλον 103 FM στις Σέρρες
ο δρ Χάρης Βλάδος μιλά για το νέο του βιβλίο αλλά αναλύει και την γενική κατάσταση
και τις προοπτικές των επιχειρήσεων αλλά και της χώρας … Αξίζει τον χρόνο …

Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης – Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
απο τις εκδόσειςΚριτική