Χάρης Βλάδος: Η Αναπτυξιακή Πολιτική του Μέλλοντος μας

Μην περιμένετε καμία ουσιώδη αλλαγή
στην πολιτική ζωή της Ελλάδας η οποία
να προέρχεται μονάχα από κάποια “κορυφή”…
Δεν υπάρχουν “μεσσίες” στην Δημοκρατία,
ποτέ και πουθενά στην ανθρώπινη Ιστορία…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Και μάλιστα δεν πρέπει καν να αναζητούνται,
διότι καταστρέφουν την έννοια της Δημοκρατίας στην ουσία της…

Δημοκρατία σημαίνει υπεύθυνος πολίτης…
Αλλιώς δεν υφίσταται Δημοκρατία…

Και κάθε βελτίωση της πολιτείας προϋποθέτει, πάντα,
την μαζική συμμετοχή, στήριξη και συνεισφορά της “βάσης”,
του υπεύθυνου κομματιού του λαού…

Αλλιώτικα, καμιά “κορυφή”,
όσο “φωτισμένη” και να είναι…,
δεν μπορεί να κάνει τίποτα…
Ποτέ…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική

pluralismos
pluralismos
pluralismos