Προχωράμε με δύναμη…
Μου τα ζήτησε και, τελικώς, του τα έφερα…
Να δούμε τώρα πότε θα προλάβει να τα διαβάσει,
με το τρέξιμο που ρίχνει
προετοιμάζοντας την Ελλάδα του Aύριο…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτικήδρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική
pluralismos
pluralismos
pluralismos