Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές απαντήσεις και σε αυτό.
Οφείλουμε να κάνουμε το «περιβάλλον», για την υγιή και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, πραγματικά ελκυστικό.
Να κάνουμε, δηλαδή, την «γη» που θα υποδεχθεί το «σπόρο» αυτών των επενδύσεων όσο το δυνατόν πιο φιλόξενη και πιο γόνιμη…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Και πως θα γίνει αυτό;
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μονάχα, διαμέσου πολλαπλών θεσμικών καινοτομιών, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου θεσμικού εκσυγχρονισμού του κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος, σε όλα τα επίπεδα του.
Απαιτούνται πολλές τομές και αναδιατάξεις και μεταξύ αυτών, οι σημαντικότερες:

Α. Δημιουργία ενός νέου πλαισίου σταθερότητας και εμπιστοσύνης

• Σταθερό φορολογικό σύστημα, σε ορίζοντα δεκαετίας, με διακομματική συναίνεση και με ασφαλιστικές δικλείδες για τους επενδυτές.
• Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.
• Μείωση του πολυπλόκαμου γραφειοκρατικού «λαβυρίνθου», με αναδιάρθρωση, κωδικοποίηση και απλούστευση του νομικού πλαισίου που αφορά το επιχειρείν, διακλαδικά.
• Σταδιακή μείωση των παρασιτικών επιβαρύνσεων στο επιχειρείν, προς όφελος κάποιων «συντεχνιών» και διάφορων «ολιγαρχών».

Β. Απελευθέρωση της αγοράς, επιτάχυνση και «πραγματική υλοποίηση» των ιδιωτικοποιήσεων

• Διαφανής και γρήγορη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
• Άρση των πολυποίκιλων εμποδίων, άμεσων και έμμεσων, στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, συμπίεση των ολιγοπωλιακών συνθηκών, με αποτέλεσμα την βελτίωση των ποιοτικών στάνταρτς και μείωση των τιμών.

Γ. Δομικές μεταρρυθμίσεις, σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα

• Αναδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών, διαγώνια, με εκτενή αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
• Αναδιάρθρωση του θεσμού της Δικαιοσύνης με αύξηση της διαφάνειας και της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης.
• Αναπροσανατολισμός και επανεστίαση του θεσμού της Παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, με σκοπό την δημιουργία πολιτών πραγματικά μορφωμένων, υπεύθυνων και παραγωγικών.

Δ. Δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος διάχυσης της επιχειρηματικής γνώσης, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας

• Ανάπτυξη της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης.
• Συστηματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
• Δημιουργία και λειτουργία τοπικών ινστιτούτων καινοτομίας και ανάπτυξης, με την αναδιοργάνωση ήδη υφιστάμενων δομών.
• Συστηματική ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού μας συστήματος και στήριξη των εξαγωγών μας.
• Δημιουργία των συνθηκών επιστροφής των νέων ελλήνων επιστημόνων στην πατρίδα μας.

Ε. Σεβασμός της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της αναπτυξιακής αειφορίας

• Συστηματική συμμόρφωση με την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.
• Ενεργοποίηση των μηχανισμών περιβαλλοντικών ελέγχων και επιβολής προστίμων στους παραβάτες του νόμου.
• Άρνηση του «ψευτοπεριβαλλοντισμού» και της τεχνοφοβίας.

Το σύνολο των προηγούμενων τομών θα επιτρέψουν την δημιουργία ενός νέου ευσταθούς και ελπιδοφόρου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Θα ανοίξουν τον δρόμο για την ολοκληρωμένη σύσταση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης του κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος.
Ένα δρόμο ανοικτό στην πρόοδο, την ελευθερία και την κοινωνική ευημερία.
Αλλιώς, δεν…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.