“Ήμουν, είμαι, θα είμαι”

“Ήμουν πέτρα ανατιναγμένη, ήμουν σιωπή εντοιχισμένη.
Ήμουν πουλί με σπασμένα φτερά, βουτηγμένα στο μαζούτ.

Είμαι ένα σενάριο αυτοκτονία. Ατενίζω τον ποταμό.
Θα είμαι, από σήμερα, ουρανός, ουρανός και ουρανός.
Ουρανός πέρα από τις φονικές σας τρέλες.
Θα είμαι ουρανός. Θα είμαι αιώνιος”

                                                                            – του Andre Laude

logoNormal