Μήνας: Μάιος 2016

Μεγαλεία και δυστυχίες

Αύριο τελειώνω το συναρπαστικότερο μυθιστόρημα του Balzac, απ’ όσα τουλάχιστον έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Είναι το «Μεγαλεία και δυστυχίες των κουρτιζάνων» (όπως μετέφρασε το “Splendeurs et misères des courtisanes” ο…