Ινστιτουτα Τοπικης Αναπτυξης και Καινοτομιας

Η οπτική μας, μας οδηγεί, τελικά στην πρόταση δόμησης μηχανισμών συστηματικής ανάπτυξης της γνώσης και της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο. Αυτές οι διαστάσεις εκτιμούμε πως θα μπορούσαν να αποδειχτούν η κρισιμότερη παράμετρος της συνολικής διαδικασίας υπέρβασης της κρίσης για την χώρα, σήμερα.

Η κρισιμότερη τομή

για την οριστική έξοδο απο την κρίση


Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική

Stra.Tech.Man. Lab


Σε αυτό το πλαίσιο, η σκόπευση της οικονομικής μας πολιτικής φαίνεται πως θα μπορούσε να επανεστιαστεί προς:
  • Την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικά λειτουργούντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας

  • Την αύξηση της ελκυστικότητας για τις νέες επενδύσεις

  • Την συστηματική ενίσχυση του τοπικού παραγωγικού πλέγματος, για ένα μεγάλο αριθμό περιφερειών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η σύσταση τοπικών μηχανισμών αναπτυξιακού συντονισμού, άντλησης και διάχυσης πληροφορίας και μοντέρνας επιχειρησιακής τεχνογνωσίας, με κύριο άξονα την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικά εγκατεστημένων επιχειρήσεων μας. (Βλ. Διάγραμμα 8.12)
Ινστιτουτα Τοπικης Αναπτυξης και Καινοτομιας (1)
Τα Τοπικά Ινστιτούτα Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΙΤΑΚ) είναι μηχανισμοί αναπτυξιακού συντονισμού, άντλησης και διάχυσης πληροφορίας και μοντέρνας επιχειρησιακής τεχνογνωσίας, με κύριο άξονα την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικά εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Το κέντρο βάρους και η κυρίαρχη διεκδίκηση αυτού του παρεμβατικού μηχανισμού, πρέπει να είναι η άμεση ενίσχυση της τοπικής επιχείρησης και επιχειρηματικότητας: Γι’ αυτό είναι ανάγκη να εμπλουτισθεί με επαρκείς πόρους, υλικούς και άϋλους, με εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη υπάρχουν διάσπαρτοι και ασυντόνιστοι σε διάφορους κρατικούς μηχανισμούς και υπηρεσίες, ώστε να κατορθώσει να αρθρώσει ουσιώδεις τοπικές αναπτυξιακές δράσεις. Η παρέμβαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας (βλ διάγραμμα 8.13)

Ινστιτουτα Τοπικης Αναπτυξης και Καινοτομιας (2)

Με ένα τέτοιο σκεπτικό στο κέντρο της δράσης μπορεί, πλέον, να τεθεί κάτι που να συνθέτει, όλα όσα γίνονται και όσα πρέπει να γίνουν στο μέτωπο του ξεπεράσματος της κρίσης που διερχόμαστε, σήμερα. Για διευκόλυνση φανταστείτε, κάτι σαν αναπτυξιακά «Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών» με εστίαση, όμως, στον χώρο των επιχειρήσεων και της παραγωγής μας. Δηλαδή, έναν μηχανισμό με περιφερειακή και τοπική εστίαση ο οποίος θα καταφέρνει να δίνει ένα «σημείο μιας επαφής» και συντονισμού όλων των φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την καινοτομική και αναπτυξιακή πραγματικότητα των διάφορων περιφερειών της πατρίδας μας (βλ. Διάγραμμα 8.14)
Ινστιτουτα Τοπικης Αναπτυξης και Καινοτομιας (3)
Στην πράξη, πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο σύνθεσης των κινήσεων και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην κοιτίδα του, στην βάση υλοποίησης τους. Ένας ευέλικτος μηχανισμός, μέσα στο «πεδίο της μάχης», με ανοιχτά τα μάτια και τ’ αυτιά προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ανάπτυξης. Φυσικά, για να αποδειχτεί πραγματικά αποτελεσματικός πρέπει εξ’ αρχής να «προικισθεί» με ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που να του εξασφαλίζει πως θα μπορεί στην πράξη να αποδειχτεί:
  • Γρήγορος και αξιόπιστος.

  • Εστιασμένος στην συνέργεια.

  • Βασισμένος στην συμπληρωματικότητα των πόρων και των αναγκών και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας όλων των διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

  • Ικανός να εμπλουτίσει το δυναμικό τρίγωνο Στρατηγικής, Τεχνολογίας και Μάνατζμεντ (Stra.Tech.Man) των επιχειρήσεων μας (βλ. Διάγραμμα 8.15)

Ινστιτουτα Τοπικης Αναπτυξης και Καινοτομιας (4)

Σε τελική ανάλυση, άλλωστε, εκεί βρίσκεται και ο βαθύτερος στόχος του: Η διαρκής ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της φυσιολογίας Stra. Tech.Man των επιχειρήσεων μας.


Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική, για την Ελλάδα

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική

Stra.Tech.Man. Lab


Φιλοδοξίες ανάπτυξης
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης
Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής
Παγιδευμένοι στην κρίση
Τομές στην ελληνική κρίση
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα