Πρόκειται, πράγματι, για μια πολύ άσχημη συμφωνία, η οποία έφθασε στο σημείο στο οποίο βλέπουμε τώρα εξαιτίας της πολύμηνης καθυστέρησης καθώς και της λογικής αποφυγής του πολιτικού κόστους από την παρούσα κυβέρνηση. Σε τελική ανάλυση βαραίνει και δυσκολεύει περαιτέρω η υπάρχουσα συμφωνία την προσπάθεια εξόδου της χώρας μας από την κρίση.

δρ Χάρης Βλάδος
Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στο Rizopoulos Post για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία – 21/5/2017

Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης
Όσον αφορά το ζήτημα του Χρέους και της αναδιάταξης του είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω να βρίσκεται ως θέμα προς επίλυση κοντά μας χρονικά. Εντούτοις περιμένω να υπάρχει μια νέα εικόνα όταν τελειώσουν οι σπουδαίες και κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην Γερμανία.

Δεν θεωρώ όμως ότι είναι το κρισιμότερο που θα πρέπει να μας προβληματίζει δεδομένης και της κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η οικονομία μας. Άλλα πρωτεύουν και συγκεκριμένα αναφέρομαι, με κρίσιμο τρόπο, στον μεγάλο αριθμό των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, σε όλα τα επίπεδα τους κράτους και του παραγωγικού μας συστήματος. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί πως οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει θα κυμαίνεται πάνω στην συμφωνία του Μαΐου του 2017, καθώς αυτή η συμφωνία για το κλείσιμο της αξιολόγησης θέτει σαφή προαπαιτούμενα για να ανοίξει οποιαδήποτε διάλογος για το Χρέος. Όμως και αυτή η συζήτηση αφενός δεν είναι επί του παρόντος και αφετέρου χρονικά ένα τέτοιο ζήτημα θα έχει περισσότερες πιθανότητες συζήτησης ενδεχομένως σε ένα διάστημα 6 μηνών, εκτιμώ. Την συγκεκριμένη στιγμή, σε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση με τους θεσμούς, δεν διαβλέπω καμία πιθανότητα εξασφάλισης από την κυβέρνηση ουδενός οφέλους.

Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στο Rizopoulos Post για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία – 21/5/2017

δρ Χάρης Βλάδος

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.