Χάρης Βλάδος: Ανάγκη εξωστρέφειας της οικονομίας μας…

Το αδιέξοδο τούνελ…που το λεγαν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Το ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το μόνο που ξέρει είναι να διχάζει…
Ακόμα και δίνοντας ονόματα σε γέφυρες, διαιρεί…

Μόνο διχασμός και παραμυθιάσμα…
Μόνον ανικανότητα, χρονοτριβή και πισωγύρισμα…

δρ Χάρης Βλάδος

Από την άλλη, το να δώσει ευκαιρίες στο δημιουργικό
και παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας, δεν το ξέρει…

Να χτίζει δρόμους για την έξοδο από την κρίση, δεν το γνωρίζει…
Κι ούτε θα το μάθει φυσικά, ποτέ…

Μα αυτό είναι που η Ιστορία δεν θα ξεχάσει, αγαπητοί μου…

Αυτό θα θυμάται η Ιστορία…

Όσα “βαφτίσια” και να κάνουνε…
Ό,τι ονόματα και να δώσουν σε δρόμους και σήρραγες…

Όχι…
Δεν θα ξεχάσει κανείς, ποτέ, την ανεύθυνη ανικανότητα τους…

δρ Χάρης Βλάδος

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.