Θα πρέπει η Ελλάδα να υιοθετήσει μακροπρόθεσμα ένα «Βαλκανικό μοντέλο» προσέλκυσης επενδύσεων με χαμηλούς φόρους και μηδαμινή γραφειοκρατία προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα και το ΑΕΠ της;

δρ Χάρης Βλάδος
Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στο Rizopoulos Post για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία

Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης
Ένα βαλκανικό μοντέλο ανάπτυξης επ’ ουδενί, δεν πρέπει να παραπέμπει, με βάση τα ιστορικά δεδομένα, σε ένα μοντέλο μειωμένης γραφειοκρατίας και απόλυτα υγιούς επιχειρηματικότητας.

Τα Βαλκάνια έχουνε κοινωνικό-οικονομικά συστήματα που, βέβαια, προσπαθούν εντατικά τα τελευταία χρόνια να ξεφύγουν από την τροχιά του παρελθόντος τους, εντούτοις όμως παρ’ όλες τις ενέργειες και τις αλλαγές τους, μέσα στους κόλπους τους συνεχίζουν να φιλοξενούν έντονα φαινόμενα διαφθοράς, ανομίας, γραφειοκρατίας αλλά και πολλών άλλων παθογενειών.

Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι πως πολλές από αυτές τις παθογένειες τις έχουν, μάλιστα, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την Ελλάδα, σήμερα.

Επιπροσθέτως, το ζήτημα του σταθερού φορολογικού καθεστώτος, για εμένα είναι πρωταρχικής σημασίας, ακόμη σημαντικότερο ακόμα και σε σχέση με το ύψος φορολογικών συντελεστών. Η σαφήνεια, η ακρίβεια και η σταθερότητα ενός νέου φορολογικού συστήματος έχει τεράστια σημασία για το αναπτυξιακό μας μέλλον. Αλλά και συνολικότερα, απαιτείται εμπιστοσύνη και σταθερότητα.

Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να επιδιώκουμε σημαντικές διεθνείς αλλά και εγχώριες επενδύσεις, από την στιγμή που το κοινωνικό-οικονομικό μας σύστημα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από πολιτική αβεβαιότητα, κοινωνική αστάθεια και από ένα οικονομικό περιβάλλον που είναι γκρίζο και με χαμηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στο Rizopoulos Post για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία

δρ Χάρης Βλάδος

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.