Προληπτικά μέτρα κατά της ευλογίας στο λιμάνι της Καβάλας
Η ασθένεια επεκτάθηκε ανησυχητικά στην Μυτιλήνη

Πηγή: ENA Channel