Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή της Δανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση τoυ παρακάτω αναφερόμενου προϊόντος. Το συγκεκριμένο προϊόν κατασχέθηκε στη Δανία, όπου και ελέγχθηκε εργαστηριακά, ενώ είναι πιθανό να έχει διακινηθεί μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για μη εγκεκριμένο προϊόν, που περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιβουτραμίνη