Ογδόντα χρόνια του New Yorker‏ – Ογδόντα χρόνια της Νέας Υόρκης!!!
Πολλά έχουν αλλάξει στη Νέα Υόρκη από τότε που ξεκίνησε να εκδίδεται το περιοδικό The New Yorker‏ το 1925
Μια περιήγηση με split screen στους ίδιους δρόμους της Νέας Υόρκης, από τα χρόνια του 1930 και σήμερα.