Οραμά μας είναι η μετάβαση σε μια οικονομία με ανταγωνιστικές, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα βρεθούν στον πυρήνα του νέου παραγωγικού μας προτύπου, παράγοντας υψηλή προστιθέμενη αξία, όντας εξωστρεφείς και δημιουργώντας ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας , υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης στην παρουσίαση του βιβλίου Στρατηγική Μικρομεσαίων Eπιχειρησεων σε συνθήκες κρίσης – Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν καλό οδηγό για το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετάβαση αυτή, και θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον κ. Βλάδο για το έργο του τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Απόσπασμα απο το βιβλίο: “Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης”