Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία
γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου.
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης – Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN

Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και εμπειρικές διαπιστώσεις, τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και «εργαλεία» στρατηγικής. Καλύπτει τις τυπικές ανάγκες ενός πλήρους πανεπιστημιακού μαθήματος στρατηγικής ή/και επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακό επίπεδο, απευθύνεται ωστόσο και σε επιχειρηματίες, στελέχη και εργαζομένους στις επιχειρήσεις.

Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης – Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN

Κριτικές και απόψεις

Καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία της επιχειρηματικής στρατηγικής στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο έγκειται ακριβώς και η μεγαλύτερη χρησιμότητά του.

Ευάγγελος Δρυμπέτας, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεωρώ ότι το βιβλίο του Χάρη Βλάδου έχει μεγίστη χρησιμότητα τόσο σε φοιτητές και ερευνητές όσο και σε επιχειρηματίες. Η εμπνευσμένη προσέγγιση Stra.Tech.Man., που μπορεί να είναι μια αποτελεσματική πυξίδα σε κάθε είδους επιχείρηση, βρίσκει ιδανικό πεδίο εφαρμογής στη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Δημήτρης Τσίγκος, ιδρυτής της επενδυτικής θερμοκοιτίδας Starttech Ventures και της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του βιβλίου του Χάρη Βλάδου έγκειται στην ικανότητα του συγγραφέα να παρουσιάζει με απλό τρόπο τις συχνά δύσκολες έννοιες της στρατηγικής. Με πολλά διαγράμματα και ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε νέο (και όχι μόνο) επιχειρηματία ή στέλεχος επιχείρησης.

Νικόλας Μίνογλου, ιδρυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος www.myshoe.gr και της Ancient Greek Sandals


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


pluralismos
pluralismos
pluralismos