Μακάρι τα σχέδια και οι επιθυμίες σας να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2018
pluralismos: κοντά στα γεγονότα
https://goo.gl/pog1ob Pluralismos magazine https://goo.gl/6mgXtT
https://goo.gl/3pSc8r Pluralismos web radio https://goo.gl/wp3SM1