Που θα πάει;…
Θα πιάσουμε πάτο…
Και μετά θα ανέβουμε…

Δυστυχώς, φίλοι μου, τρίχες…

Δεν υπάρχει κανένας “πάτος” σε μια πορεία
δομικής καταβύθισης ενός κοινωνικοοικονομικού συστημάτος…

δρ Χάρης Βλάδος

Κανένας…

Η κατηφόρα, ποτέ, δεν σταματά από μόνη της…

Ο “από μηχανής Θεός”, μας σώθηκε…
Μην παραμυθιάζεστε…

Όσο συνεχίζετε τα ίδια λάθη, όλο και χειρότερα θα πηγαίνουμε…
Καμία “μαγική σωτηρία” δεν θα υπάρξει…

Μόνον ό, τι καταφέρουν τα “χεράκια” μας…
Αλλάζοντας σε βάθος αυτά που πρέπει…
Και αν προλάβουμε….

Αν…

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.

δρ Χάρης Βλάδος