Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο;

Το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι μία γραπτή, συστηματική και ολοκληρωμένη καταγραφή των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης, των σχετικών προβλέψεων της για την εξέλιξη των περιβαλλόντων της και του προσδιορισμού των μέσων και δομών που έχουν επιλεγεί για να προκύψει η επίτευξη των ζητουμένων της.

Τα επιχειρηματικά σχέδια, βαθύτερα, στοχεύουν στην καλλιέργεια της κατανόησης και της εμπιστοσύνης της επιχείρησης από τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες της και, γενικά, από μεγαλύτερες κοινότητες που την ενδιαφέρουν και την αφορούν.

Η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου αντλεί και συνθέτει έναν μεγάλο αριθμό πληροφοριών και γνώση από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Οφείλει να ακουμπά και να συνδυάζει οργανικά, αποτελεσματικά και στο βάθος τους τα χρηματοοικονομικά, την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το λειτουργικό μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ και όλες τις άλλες πλευρές της επιχείρησης, όπως τις εξετάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια.

Τι ανάγκη έχουμε το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο;

Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης

Στην πράξη, ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει τον «οδικό χάρτη» που πληροφορεί τους επιχειρηματίες ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για να φθάσουν από το Α έως το Ω στην επιχειρηματική τους πρωτοβουλία. Φυσικά, συχνά οι επιχειρηματίες μπορεί να σκεφτούν: «Γιατί να χάσω το χρόνο μου καταστρώνοντας ένα επιχειρησιακό σχέδιο;» …

Η απάντηση είναι πως σύμφωνα με την σύγχρονη επιχειρησιακή εμπειρία φαίνεται πως δεν μπορούν, πλέον, να μην το καταστρώσουν…

Η επιχειρηματική επιτυχία σε μια πολύπλοκη οικονομία, όπως η δική μας, απαιτεί πλέον, ευτυχώς ή δυστυχώς, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Για την ακρίβεια, οι εξωτερικές πιέσεις του ανταγωνισμού σε συνθήκες κρίσης και η αυξανόμενη αβεβαιότητα και ρευστότητα των εθνικών και διεθνών αγορών αναγκάζουν, σήμερα, έμμεσα τους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις λεπτομερειακά «στα χαρτιά» πριν επενδύσουν χρόνο και χρήμα σε εγχειρήματα που θα μπορούσε εξαρχής να διαπιστωθεί ότι έχουν ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτές οι πιέσεις προέρχονται, επίσης, και από πιστωτές, προμηθευτές και επενδυτές και από τους ανθρώπους των τραπεζών, τους οποίους θα πρέπει να προσεγγίσουν οι επιχειρηματίες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι περισσότεροι από αυτούς ζητούν δικαιολογημένα να δουν ένα πλήρες & πειστικό επιχειρησιακό σχέδιο πριν επενδύσουν έστω και ένα ευρώ από τα χρήματά τους…


Αυτές οι εξωτερικές πιέσεις για την δόμηση ενός συστηματικού επιχειρησιακού σχεδιασμού σε κάθε δυναμική σύγχρονη επιχείρηση είναι υγιείς και απολύτως θεμιτές:

Οι επιχειρηματίες επωφελούνται, επειδή το επιχειρησιακό σχέδιο τούς κάνει να εκτιμήσουν με περισσότερη ακρίβεια τις αναγκαίες προσπάθειες που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.

Οι επενδυτές και οι πιστωτές, όπως και οι τράπεζες και οι προμηθευτές, ωφελούνται επίσης, επειδή το επιχειρησιακό σχέδιο τούς προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και τους βοηθά να αποφασίσουν αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να χρηματοδοτήσουν και να στηρίξουν το εγχείρημα.


Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης

Οι συστηματικά οργανωμένες επιχειρήσεις του εξωτερικού καταστρώνουν παραδοσιακά κάθε χρόνο πλήρη επιχειρησιακά σχέδια, ιδιαίτερα για την προώθηση νέων προϊόντων, για την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων ή για την διεθνή επέκτασή τους. Σε διεθνές επίπεδο, πλέον, όταν μία υπάρχουσα εταιρία, μεγάλη ή μικρή, σχεδιάζει κάποια σημαντική στρατηγική αλλαγή, ή προετοιμάζει ένα νέο εγχείρημα, έχει επικρατήσει ως προαπαιτούμενο η σύσταση ενός επιχειρηματικού σχεδίου κάλυψης 1 έως 3 ετών, ώστε να ενημερωθούν και να πεισθούν οι διάφοροι επενδυτές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την καταλληλότητα, την ασφάλεια και την απόσβεση της επένδυσης τους μέσα σε αυτό το επαρκές χρονικό πλαίσιο.

Αυτό που θεωρείται σχετικά καινούργιο είναι η αυξανόμενη χρήση τέτοιων σχεδίων από μεμονωμένους επιχειρηματίες και στην Ελλάδα…

Τελικά, ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο χτίσιμο της αξιοπιστίας μίας καλής επιχείρησης. Τονώνει την ελκυστικότητα της στους επενδυτές, προμηθευτές και συνεργάτες της, όπως και συμβάλλει ουσιωδώς στην διακριτή αναγνώριση της και από μη οικείους προς αυτήν φορείς και οργανισμούς. Η συγγραφή ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου δεν εξασφαλίζει φυσικά την επιτυχία, αλλά μειώνει εξαιρετικά τις πιθανότητες της καταστροφικής αποτυχίας…

Και αυτό, έχει τεράστια σημασία στον σημερινό κόσμο των επιχειρήσεων…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική


Απόσπασμα απο το βιβλίο: “Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης”