Τόσο δύσκολη στην αναδιάρθρωση της όσο και αναγκαία…
Στην ομάδα μας συμμετέχουν πρόσωπα με ουσιώδη εμπλοκή και προσφορά
στις ελληνικές επιχειρήσεις και την Ελληνική οικονομία…


δρ Χάρης Βλάδος

Εδώ αναρτώνται και συζητούνται προτάσεις, εισηγήσεις και απόψεις σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

1) Δυναμική της Ανάπτυξης & Παγκοσμιοποίηση.

2) Οικονομική της Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητα.

3) Εταιρική Στρατηγική Ανάλυση & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.

4) Διαχείριση Γνώσης & Αλλαγής.

5) Εξελικτική Βιομηχανική Οικονομική (Evolutionary Industrial Economics).

6) Δυναμική του Ανταγωνισμού & Βιομηχανική Οργάνωση.

7) Σχεδιασμός Marketing & Εμπορικές Πολιτικές.

8) Ανταγωνιστικότητα & Οικονομική Πολιτική.

9) Τοπική Ανάπτυξη & Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα.

Καλώς ήλθατε και καλό διάλογο να έχουμε…

δρ Χάρης Βλάδος