Η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε σήμερα τα κύρια ευρήματα της έρευνας για τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, καθώς και για τη χαλάρωση αυτών, που πραγματοποίησε για λογαριασμό της η εταιρία συμβούλων Alvarez & Marsal Ελλάς (A&M).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017, σε συνέχεια της κατάρτισης από τις ελληνικές αρχές του οδικού χάρτη για τη χαλάρωση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, που δόθηκε στη δημοσιότητα το Μάιο του 2017.

Σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις απόψεις και τις εκτιμήσεις φυσικών και νομικών προσώπων για τον αντίκτυπο των περιορισμών, τόσο στα ίδια όσο και στην οικονομία, για τις συνέπειες που προσδοκούν ότι θα έχει η σταδιακή χαλάρωσή τους και για άλλα συναφή θέματα.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και η αναλυτική παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων της βρίσκονται παρακάτω.