Μπορεί η τεχνολογία, όπως είναι το GPS, να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά με όλο και περισσότερες εφαρμογές στα αυτοκίνητα και στην καθημερινότητα των οδηγών, αλλά με αυτό τον τρόπο τελικά η χρήση τους κατά την οδήγηση αντί να μειώνει τους κινδύνους, που ήταν ο αρχικός στόχος, πιθανο είναι και να τους αυξάνει…