“Πενήντα τρία σχολεία του δήμου Παύλου Μελά, συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που υλοποιεί ο δήμος και που εντάσσεται στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα URBACT. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό , καθώς εξοικειώνονται με την έννοια της ανακύκλωσης, ενώ με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν απο το ανακυκλώσιμο υλικό, αγοράστηκε ένα αναπηρικό αμαξίδιο για μια μαθήτρια του δήμου.”

Πηγή: ERT3 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΩΤΑ