Τέσσερα χρονάκια, πριν…
Ε … και κάτι παραπάνω…
Θέμα, όμως, για το μέλλον…
Ακόμα…
Έτσι το διάλεξε η κοινωνία μας…


δρ Χάρης Βλάδος


Για να μην είμαστε απροετοίμαστοι στις αυριανές προκλήσεις

10 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΘΕΣΗ Ι. Πάνω από όλα, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΘΕΣΗ ΙΙ. Οι Εξουσίες πρέπει να είναι διακριτές και ελεγχόμενες

ΘΕΣΗ ΙΙΙ. Ο Νόμος δεν μπορεί να είναι επιλεκτικός

ΘΕΣΗ IV. Η Ελλάδα είναι και θα παραμένει ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης

ΘΕΣΗ V. Η Ανταγωνιστική Ανάπτυξη είναι μονόδρομος για την έξοδο της Κοινωνίας μας από την Κρίση

ΘΕΣΗ VI. Η Παραγωγική Εργασία είναι το μοναδικό υγιές θεμέλιο της Ευημερίας και της Προόδου της Κοινωνίας μας

ΘΕΣΗ VII. Η Παιδεία και η Γνώση πρέπει να είναι η «αιχμή του δόρατος» της Κοινωνίας μας, για ένα καλύτερο μέλλον

ΘΕΣΗ VIIΙ. Η σχέση της Κοινωνίας μας με το Φυσικό Περιβάλλον πρέπει να επαναπροσδιορισθεί τάχιστα

ΘΕΣΗ ΙΧ. Η Περιφερειακή και η Τοπική Ανάπτυξη πρέπει να είναι ευθύνη και έργο των τοπικών κοινωνιών

ΘΕΣΗ Χ. Χωρίς την συστηματική εμπέδωση μιας Κουλτούρας Διακομματικής Συνεργασίας το πολιτικό μας σύστημα δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει τα αδιέξοδα του και να εκσυγχρονιστεί αποτελεσματικά

Γίνε κύτταρο της Σύνθεσης!  Μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής στην ομάδα μας…
Γίνε μέρος της λύσης! http://www.eumesin.blogspot.gr/
Γίνε μέλος του ΕΥΜΕΣΥΝ! https://www.facebook.com/eumesin/

Διαβάστε την ανάλυση να δείτε πόσο διαφέρουμε

Γίνε κύτταρο της Σύνθεσης!  Μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής στην ομάδα μας…
Γίνε μέρος της λύσης! http://www.eumesin.blogspot.gr/
Γίνε μέλος του ΕΥΜΕΣΥΝ! https://www.facebook.com/eumesin/