Οι ωραίοι έχουν χρέη

Το χρέος μας το 2017 στο τρίτο τρίμηνο ήταν 313,5 δις
Το χρέος μας το 2018 στο τρίτο τρίμηνο είναι 335 δις

Οι ωραίοι έχουν χρέη
Οι δείκτες δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ (2018 τρίτο τρίμηνο) στην ΕΕ:
Ελλάδα: 182%
Ιταλία: 133%
Πορτογαλία: 125%
Κύπρος: 111%
Βέλγιο: 105%
Γαλλία: 100%
Ισπανία: 98%
Ηνωμένο Βασίλειο: 86%
Αυστρία: 76% %
Γερμανία: 61%
Ολλανδία: 53%
Πολωνία: 49%
Σουηδία: 38%
Ρουμανία: 34%
Βουλγαρία: 23%

Οι ωραίοι έχουν χρέη