Κατά την άποψη σας ποιο είνα το μεγαλύτερο στοίχημα που θα πρέπει να κερδηθεί στο μέλλον έτσι ώστε να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη εκροή ανθρώπινου δυναμικού από την χώρα μας στο εξωτερικό;

δρ Χάρης Βλάδος
Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στο Rizopoulos Post για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία

Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης
Αυτό είναι ίσως και το κρισιμότερο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνία μας.

Για εμένα η διέξοδος είναι ξεκάθαρη και προϋποθέτει μια συνολική προσπάθεια του να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Μια ευσταθή και σίγουρη ευρωπαϊκή χώρα έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι μας να βρίσκουν οι ίδιοι ατομικό όφελος στο να συνεχίσουν την ζωή και ανάπτυξη τους στην Ελλάδα.

Ένα τέτοιο εγχείρημα κατά βάθος δεν είναι τρομερά δύσκολο, αλλά οπωσδήποτε προϋποθέτει μια δραστική πολιτική αλλαγή και, αυτή επ’ ουδενί δεν θεωρώ ότι μπορεί να έρθει με την παρούσα κυβέρνηση.

Πηγή: Ο Δρ Χάρης Βλάδος στο Rizopoulos Post για τη διεθνή κι εγχώρια οικονομία

δρ Χάρης Βλάδος

Ένα επιστημονικό εγχειρίδιο στρατηγικής με θεωρία γεννημένη και συστηματικά ελεγχόμενη από την εμπειρία του συγκεκριμένου πεδίου. Ο συγγραφέας προτείνει σύγχρονες και επιστημονικά έγκυρες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική. Ειδικότερα, εστιάζεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης και στη χάραξη της στρατηγικής της, στις παρούσες συνθήκες της κρίσης.
Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από άρθρα, συνεντεύξεις, ομιλίες και εισηγήσεις του Χάρη Βλάδου, που πραγματοποιήθηκαν την πενταετία της κρίσης, 2009-2014. – μιας βαθιάς κρίσης μετασχηματισμού της οικονομίας και της κοινωνίας μας, άλλοτε εκκωφαντικής στις εκδιπλώσεις και τα αποτελέσματα της, άλλοτε υπόγειας, σιωπηλής και αδιόρατης που ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον ανατρεπτικό κύκλο της…
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης δεν παύει να μεταμορφώνει εξελικτικά –και τις περισσότερες φορές υπογείως και αθόρυβα– το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού και στη σημερινή Ελλάδα, μετασχηματίζοντας δραστικά, τον ίδιο τον δομικό κινητήρα της ανάπτυξής του: τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και αναπτύσσονται στην Ελλάδα.