Τι ειναι τελικα η παγκοσμιοποιηση ;

Ο δρ Χάρης Βλάδος ερμηνεύει με άριστο μεθοδολογικά τρόπο τη δυναμική και το περιεχόμενο της παγκοσμιοποίησης αλλά και την αλληλεπίδρασή της με την επιχειρηματική καινοτομία και τη διαχείριση των αλλαγών σε συνθήκες κρίσης. Ο οικονομικός μετασχηματισμός και η τεχνολογική προσαρμογή αποδίδονται εύληπτα με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων από την επιχειρηματική πρακτική.


Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής


Απαραίτητο εφόδιο για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας αλλά και τον τρόπο αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.


Τι ειναι τελικα η παγκοσμιοποιηση ;
Τι ειναι τελικα η παγκοσμιοποιηση ;
*** Ο Δρ. Χάρης Βλάδος είναι Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης) και Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής στην ΝΔ (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)
Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης