Προ ολίγων ωρών, το απόγευμα της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε και η Β’ Συνάντηση της ομάδας “Αγορά” του Προγράμματος της ΝΔ, παρουσία του αντιπροέδρου κ. Κωστή Χατζηδάκη και του υπευθύνου “Τομέα Ανάπτυξης” κ. Σκλαβούνη…

Κεντρικός προσανατολισμός του νέου προγράμματος της οικονομικής πολιτικής της ΝΔ είναι οι ανάγκες της αγοράς, του παραγωγού και του καταναλωτή, ο ρεαλισμός και η ανάγκη γρήγορων αποτελεσμάτων…

Οι λέξεις κλειδιά:

Δραστική μείωση φορολογίας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, απελευθέρωση αγορών, περιορισμός της δημόσιας σπατάλης, σταθερότητα και διαφάνεια, συστηματική και πολύπλευρη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό, σύνδεση των πανεπιστημίων μας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, καινοτομία και εξωστρέφεια…

Στο “στόχαστρο” μας οι καλύτερες διεθνείς πρακτικές του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου και στο πως αυτές μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στην ελληνική πραγματικότητα…

Με χρονοδιάγραμμα και κοστολογημένα…

Τέρμα στο “παραμύθιασμα” και στις αυταπάτες…
Τα πράγματα για την πατρίδα βρίσκονται σε οριακό σημείο…
Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία μας, για τρεις γενιές παρακάτω…

Πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό έργο…
Μα απολύτως αναγκαίο…
Ώστε να αποκτήσει νόημα το ‪#‎παραιτηθείτε‬…
Και για να υπάρξει, στην συνέχεια, οποιαδήποτε βάσιμη ελπίδα…

Συνεχίζουμε…
Με κόπο….


Δρ Χάρης Βλάδος