Ιδού το μεγάλο στοίχημα για “το μετά”…

“Απο -υλοποίηση” της παραγωγής…
“Απο- υλοποίηση” του εμπορίου…
“Απο- υλοποίηση” των μηχανισμών συντονισμού και ελέγχου του κράτους…
“Απο- υλοποίηση” της δημιουργικότητας, συνολικά…

Απλότητα, ταχύτητα, ακρίβεια, ποιότητα, ασφάλεια, καινοτομικότητα…
Μερικές από τις μεγάλες σημερινές προκλήσεις για όλους…
Πάνω στις οποίες, φυσικά, ορισμένοι (επιχειρήσεις, οργανισμοί και χώρες ολόκληρες…) προετοιμάζονται και επενδύουν συστηματικά εδώ και χρόνια…
Ας τους ακολουθήσουμε κι εμείς με γρήγορα βήματα…
Ιδού το μεγάλο στοίχημα για “το μετά”…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική


*** Ο Δρ. Χάρης Βλάδος είναι Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης) και Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής στην ΝΔ (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)


pluralismos
pluralismos